Cea de-a 13-a ediție a Congresului Național al Studenților la Comunicare s-a desfășurat în perioada 21-22 aprilie 2016, în incinta Universității Europei de Sud-Est Lumina, unde cei aproximativ 245 de participanți au luat parte la numeroase workshopuri si conferințe.Tema abordată în acest an a fost “Phygital Marketing.When real meets virtual”.
Prima zi a evenimentului a început la ora 10:00, odată cu conferința “Let’s get phygital!” și s-a axat pe definirea noțiunii de “Phygital Marketing” și pe surprinderea modului în care conceptul influențează domeniile-cheie asupra cărora are impact.Participanții la această conferință au avut oportunitatea de a afla nu numai contextul apariției Phygital Marketing, ci și informații despre evoluția respectivului concept și despre stadiul său actual în România.Nu în ultimul rând, în cadrul acestei prime conferințe, s-a discutat despre legătura existentă între „physical” și „digital”, precum și despre ce implică trecerea de la online la offline în construirea unei campanii.
Cea de-a doua conferință, a fost intitulată “Phygital experience”. În cadrul acesteia, au fost punctate principalele tehnici și strategii ce stau la baza conceptului, iar studenții au avut ocazia să afle ce importanță are Phygital Marketing pentru brand experience și pentru spargerea barierelor Marketingului convențional.Tot în cadrul acestei conferințe, și-au găsit răspunsul la întrebări precum „când?”, „cum?” și „de ce?” e bine să apelăm la Phygital Marketing ca strategie de brand, din punctul de vedere al impactului pe care îl are asupra consumatorului.
Începutul celei de-a doua zi, 22 aprilie, a fost marcat de conferința “U.E. vs. România”, care s-a desfășurat de la ora 10:00.Aceasta a cuprins o prezentare comparativă atât a modului în care a apărut și s-a dezvoltat conceptul de Phygital Marketing, cât și a atitudinii pe care o au consumatorii din Europa și cei din România în raport cu strategiile abordate.De asemenea, pentru o mai bună înțelegere a modalității în care Phygital Marketing facilitează conexiunea dintre brand și consumator, participanții au primit exemple de campanii și de branduri ce folosesc această abordare.
Ultima zi de CNSC s-a încheiat cu cea de-a patra conferință, “The phygital effect”, care a început la ora 13:15 și a surprins importanța existenței unei strânse legături între mediul online și cel offline pentru construirea unei imagini de brand pe termen lung.Tot aici au fost subliniate efectele pe care abordarea tip Phygital o are asupra consumatorului, asupra brandului, precum și asupra relației dintre aceștia.În încheiere, au fost prezentate o serie de concluzii şi previziuni viitoare ce vizează domeniul.
Printre speakerii acestei ediții se numără Matei Psatta, Mihnea Gheorghiu, Mihai Fetcu si Andrei Lascut.
Bineînțeles, această ediție nu s-ar fi putut realiza fara ajutorul sponsorilor:Dacia, Uber, Pepsico, Philips, dar și al partenerilor media:PRWave, BestJobs, IQAds, StartUB, GoingOut.